TechPP.com: 6 cách để theo dõi và phục hồi iPhone bị mất / bị đánh cắp của bạn

Tôi vừa tìm thấy một bài viết tuyệt vời về Kỹ thuật cá nhân có tên: "6 cách để theo dõi và phục hồi iPhone bị mất / bị đánh cắp". Để tóm tắt:

1. Theo dõi iPhone của bạn qua MobileMe

2. Giải pháp chống trộm iPhone - iLocalis

3. Theo dõi GPS cho iPhone với Mobile Spy 3.0

4. Tìm và khôi phục iPhone bị đánh cắp của bạn với iHound

5. Khôi phục iPhone bị mất / bị đánh cắp của bạn với ứng dụng Navizon

6. MyFoundCast

Đọc toàn bộ bài viết, và hãy chắc chắn kiểm tra các ý kiến ​​quá.