Cách viết ghi chú trực tiếp từ màn hình khóa trên iPhone

Đây là một tính năng tiết kiệm thời gian để tăng năng suất của bạn; bạn có thể mở ứng dụng Ghi chú trực tiếp từ Màn hình khóa của iPhone. Ghi chú màn hình khóa rất hữu ích để nhanh chóng đánh dấu tất cả các ghi chú, danh sách kiểm tra, liên kết và bản phác thảo mà bạn muốn có trong tay mà không cần phải mở khóa thiết bị. Hãy bắt đầu tìm hiểu cách thêm ghi chú Khóa màn hình vào iPhone để bạn có thể làm chủ tính năng mới này.

Cách viết ghi chú trực tiếp từ màn hình khóa trên iPhone

Để thêm quyền truy cập Màn hình khóa vào ứng dụng Ghi chú trên iPhone, trước tiên bạn cần bật Ghi chú trong Trung tâm điều khiển.

 • Mở cài đặt.
 • Chạm vào Trung tâm điều khiển.

 • Chạm vào Tùy chỉnh điều khiển.
 • Bây giờ bấm vào Ghi chú.

Bạn sẽ thấy Ghi chú di chuyển đến menu trên cùng; điều này có nghĩa là bạn đã kích hoạt ứng dụng trong Trung tâm điều khiển của mình.

Bây giờ bạn có thể bật ứng dụng Ghi chú trên Màn hình khóa. Để hoàn thành việc này:

 • Mở lại Cài đặt.
 • Cuộn xuống và nhấn vào Ghi chú.

 • Chạm vào Ghi chú truy cập từ Màn hình khóa.
 • Chọn xem bạn muốn luôn tạo ghi chú mới hay tiếp tục ghi chú cuối cùng của bạn khi bạn truy cập ứng dụng Ghi chú từ Màn hình khóa.

Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn đã bật Trung tâm điều khiển trên Màn hình khóa.

 • Mở cài đặt.
 • Chạm vào Face ID & Passcode cho iPhone X hoặc Touch ID & Passcode cho iPhone trước đó.

 • Nhập Mật mã, Face ID hoặc Touch ID của bạn.
 • Bây giờ cuộn xuống và chuyển đổi trên Trung tâm điều khiển.

Để truy cập ghi chú từ Màn hình khóa của bạn, chỉ cần vuốt xuống từ trên cùng bên phải của màn hình nếu bạn có iPhone X hoặc từ dưới lên nếu bạn có iPhone cũ hơn.

Bây giờ bạn có thể nhấn vào biểu tượng Ghi chú và bắt đầu viết ghi chú của bạn.