Cách xem các cuộc trò chuyện Siri gần đây của bạn trên iPhone

Bạn có biết Siri đang giữ một bản ghi các cuộc hội thoại của bạn? Đừng lo lắng; Siri chỉ giữ một trang các cuộc hội thoại gần đây nhất của bạn với AI. Điều này thực sự có thể cực kỳ hữu ích nếu bạn đặt câu hỏi và cần xem câu trả lời nhiều lần. Bạn không cần phải hỏi Siri nhiều lần nếu bạn đã hỏi một lần. Chỉ cần sử dụng thủ thuật ẩn này để xem lịch sử hội thoại Siri gần đây của bạn.

Cách xem lịch sử hội thoại Siri của bạn

  • Kích hoạt Siri bằng cách nhấn và giữ nút Home hoặc nói, Hey Hey, Siri. '

  • Trong khi Siri đang lắng nghe câu hỏi của bạn, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.

  • Có trang gần đây nhất trong các cuộc hội thoại Siri của bạn!

Bạn sẽ chỉ thấy bản ghi cuộc hội thoại cho ngày hôm nay và chỉ một trang của các cuộc hội thoại gần đây nhất.