Cách sử dụng Split View trong Safari trên iPad với iOS 10

Đa nhiệm trên iPad đã thêm tính năng Split View trong Safari khi iOS 10 được giới thiệu cho iPad. Trước đây, bạn chỉ có thể mở đồng thời hai ứng dụng khác nhau trên iPad bằng cách sử dụng Split View. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi sử dụng Split View trong Safari vì chúng tôi thường mở nhiều tab dù sao thì có thể có thể xem hai cái cùng một lúc. Có nhiều cách để mở Split View trong Safari trên iPad; đây là làm thế nào

Cách sử dụng Split View trong Safari trên iPad

Xoay iPad của bạn để nó ở chế độ ngang. Mở Safari trên iPad của bạn. Mở Chế độ xem Chia theo một trong các cách sau:

Mở một tab trong chế độ xem Chia

  • Chạm và giữ một liên kết; chọn Mở trong Chế độ xem Chia.

Phim tăt

  • Nhấn Command + N trên bàn phím phần cứng bên ngoài để gọi Split View.

Kéo một tab

  • Kéo một tab từ không gian của nó sang bên trái hoặc bên phải màn hình để mở nó trong Chế độ xem Chia.

Sử dụng nút Tab

  • Chạm và giữ biểu tượng mở chế độ xem tab của bạn trong Safari. Nó trông giống như hai hình vuông chồng lên nhau. Khi bạn chạm và giữ, các tùy chọn sẽ bật lên. Chọn Mở Chế độ xem Chia.

Không giống như Chế độ phân chia thông thường trên iPad, bạn chỉ có thể xem các trang Safari cạnh nhau theo tỷ lệ 50/50. Trong khi bất kỳ ứng dụng nào khác được mở, bạn có thể kéo trung tâm đến bất kỳ tỷ lệ nào bạn thích.

* Thật tốt khi lưu ý rằng không phải tất cả các iPad đều có thể sử dụng Split View. Bạn có thể sử dụng Split View nếu bạn có iPad Pro, iPad Air 2 hoặc iPad Mini 4 chạy iOS 10 trở lên.