Cách sử dụng Siri để tìm kiếm đối tượng trong ảnh

Một trong những tính năng thực sự thú vị của iOS là khả năng tìm kiếm các đối tượng trong Ảnh. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể sử dụng Siri để tìm kiếm Ảnh cho bạn. Chỉ cần yêu cầu Siri cho bạn xem ảnh của một đối tượng, sau đó chọn ảnh bạn đang tìm. Đây là cách sử dụng Siri để tìm kiếm các đối tượng trong Ảnh.

Cách sử dụng Siri để tìm kiếm đối tượng trong ảnh

  • Kích hoạt Siri bằng cách nhấn và giữ nút Home. Hoặc nói, "Này Siri, " nếu bạn kích hoạt chức năng đó.

  • Nói với Siri một cái gì đó dọc theo dòng, Tìm Siri tìm kiếm Ảnh cho [Object]. Trong trường hợp này, các đối tượng chúng ta đang tìm kiếm là cây.

  • Mở khóa điện thoại của bạn (nếu nó bị khóa).

  • Siri sẽ cho bạn xem tất cả những hình ảnh mà cây tìm thấy từ Camera Roll của bạn.