Cách sử dụng Ứng dụng đo mới của Apple trong iOS 12 trên iPhone của bạn

Một trong những tính năng mới yêu thích của tôi trong iOS 12 là ứng dụng Đo tiện dụng. Ứng dụng đo lường mới của Apple sử dụng thực tế tăng cường (AR) để hoạt động như một thước đo băng và cấp tất cả trong một. Bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng này một khi bạn cập nhật lên hệ điều hành mới nhất miễn là bạn có iPhone SE hoặc iPhone 6S trở lên. Trong mẹo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng ứng dụng Đo trên iPhone và iPad để thực hiện các phép đo; chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng tính năng cấp độ trong một mẹo khác. Hãy bắt đầu học cách sử dụng ứng dụng Biện pháp mới, miễn phí của Apple.

  • Mở ứng dụng Đo.
  • Đảm bảo Số đo được tô sáng ở cuối màn hình.

  • Bạn sẽ thấy hướng dẫn trên màn hình để di chuyển iPhone của bạn sang Bắt đầu; khi bạn di chuyển thiết bị của mình, bạn sẽ thấy một chấm trắng và dấu cộng xuất hiện.
  • Đặt chấm trắng trên vị trí bạn muốn bắt đầu đo và chạm vào dấu cộng, sau đó di chuyển thiết bị của bạn đến điểm bạn muốn dừng đo và nhấn lại vào dấu cộng; bạn sẽ thấy một đường chấm màu vàng khi bạn di chuyển iPhone hoặc iPad.

  • Nếu bạn muốn đo từ điểm cuối của đường đo cuối cùng của mình, hãy nhấn vào dấu cộng trong khi điểm trắng vượt qua điểm cuối trước đó, sau đó di chuyển lại điện thoại của bạn để tạo một phép đo khác như trước.
  • Để chụp ảnh số đo hoàn thành của bạn, hãy nhấn nút nhả cửa trập ở bên phải dấu cộng.