Cách tắt Nhấn Home cho Siri & Chỉ kích hoạt với Hey, Siri trên iPhone

Nếu bạn có iPhone 6s trở lên, bạn có thể bật Siri bằng cách nói, Hey Hey, Siri, ngay cả khi iPhone của bạn không được cắm. Tuy nhiên, bạn cũng có tùy chọn nhấn và giữ nút Home để kích hoạt Siri. Với iOS 11 trên iPhone, giờ đây bạn có thể tắt và giữ để kích hoạt Siri và chỉ trả lời bằng cách kích hoạt Siri bằng giọng nói của bạn bằng cách nói, Hey Hey, Siri. cách tuyệt vời để ngăn chặn điều đó xảy ra. Đây là cách tắt Nhấn Home cho Siri và thay vào đó chỉ kích hoạt với Hey, Siri trên iPhone.

Cách tắt Nhấn Home cho Siri và chỉ kích hoạt với Hey, Siri trên iPhone

  • Mở cài đặt.
  • Chọn Siri.
  • Tắt tắt Nhấn Home cho Siri.

Đó là nó! Hãy chắc chắn rằng Nghe cho Hey Hey Siri bật hoặc bạn sẽ không thể kích hoạt Siri chút nào.

Tín dụng hình ảnh hàng đầu: Real Life Design / Shutterstock.com