Cách tìm kiếm ảnh của bạn theo vị trí trên iPhone

Ứng dụng Ảnh của Apple cho phép bạn thực hiện tìm kiếm dựa trên vị trí. Bây giờ, thay vì thử cuộn qua các bức ảnh kỳ nghỉ để tìm kiếm những bức ảnh bạn chụp ở một địa điểm cụ thể, bạn chỉ cần tìm kiếm khu vực đó và tất cả các hình ảnh từ vị trí đó sẽ bật lên ngay! Hãy bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng tính năng tìm kiếm Ảnh này ngay bây giờ.

Để mẹo này hoạt động, bạn cần bật Dịch vụ vị trí cho ứng dụng Máy ảnh và Ảnh.

Để bắt đầu tìm kiếm của bạn:

  • Mở ứng dụng Ảnh.
  • Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm (kính lúp) ở cuối màn hình để mở thanh Tìm kiếm.

  • Nhấn vào thanh Tìm kiếm.
  • Nhập vị trí bạn muốn tìm ảnh từ đó.

  • Nhấn vào See All để xem mọi hình ảnh từ vị trí bạn đã tìm kiếm.