Cách tạo bài hát ngoại tuyến với Apple Music trên iPhone

Để nghe Apple Music ngoại tuyến, bạn cần tải xuống các bài hát bạn muốn cung cấp để nghe ngoại tuyến. Apple Music cho phép bạn thêm nhiều bài hát vào thư viện mà không cần chúng chiếm dung lượng trên thiết bị của bạn, nhưng nếu bạn muốn nghe những bài hát đó ngoại tuyến (hoặc không sử dụng gói dữ liệu của mình), bạn nên tải xuống các bài hát bạn muốn nghe ngoại tuyến May mắn thay, thật dễ dàng để tạo một album hoặc bài hát ngoại tuyến trong Apple Music. Đây là cách.

Liên quan: Cách sắp xếp bài hát theo tiêu đề trong Apple Music với iOS 10

Cách tạo bài hát ngoại tuyến với Apple Music

  • Mở ứng dụng Âm nhạc và tìm bài hát hoặc album bạn muốn tải xuống để nghe ngoại tuyến.

  • Nếu bài hát hoặc album chưa được thêm vào thư viện của bạn, bạn sẽ thấy dấu cộng. Nhấn vào dấu cộng để thêm bài hát hoặc album vào thư viện của bạn.

  • Sau khi thêm, dấu cộng sẽ được thay thế bằng biểu tượng của đám mây bằng mũi tên hướng xuống. Nhấn vào biểu tượng đám mây để tải xuống các bài hát hoặc album và cung cấp chúng ngoại tuyến.

Cách xem chỉ tải nhạc ngoại tuyến

  • Trong ứng dụng Âm nhạc, chạm vào Thư viện.

  • Từ menu ở trên cùng, chọn Âm nhạc đã tải xuống.

Hiện tại, nó chỉ hiển thị nhạc trên iPhone của bạn, có sẵn để nghe ngoại tuyến.