Cách tải xuống ứng dụng cho iPhone

Một trong những chức năng cơ bản nhất của iPhone là khả năng tải xuống ứng dụng từ App Store. Bạn truy cập vào cửa hàng ứng dụng từ Màn hình chính. Khi bạn đã mở App Store, tải ứng dụng xuống iPhone cũng đơn giản như tìm ứng dụng bạn muốn. Chúng tôi sẽ bao gồm mọi thứ bạn cần biết dưới đây. Dưới đây là cách tải xuống ứng dụng trên iPhone.

Nếu bạn dự định mua bất kỳ ứng dụng nào hoặc mua dịch vụ hoặc nội dung trong các ứng dụng, hãy đảm bảo bạn có thẻ tín dụng được liên kết với ID Apple của bạn. Khi bạn đi mua một ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Apple ID hoặc sử dụng Touch ID. Làm như vậy sẽ cho phép Apple tính phí thẻ tín dụng liên quan của bạn cho giá mua.

Để tải ứng dụng xuống iPhone:

  • Mở App Store.
  • Tìm ứng dụng bạn muốn tải xuống bằng cách duyệt, tìm kiếm hoặc xem danh mục phù hợp trong App Store.
  • Nhấn Nhận.

  • Nhấn Cài đặt.
  • Nhập mật khẩu Apple ID của bạn và nhấn OK hoặc sử dụng Touch ID.
  • Quay trở lại màn hình Home; bạn sẽ thấy ứng dụng tải xuống.

  • Sau khi tải xuống hoàn tất, chạm vào ứng dụng để mở.

Tín dụng hình ảnh hàng đầu: 2nix Studio / Stutterstock