Cách xóa một số liên lạc trên iPhone

Quá trình xóa danh bạ trên iPhone không rõ ràng. Không giống như các ứng dụng khác trên iPhone cho phép bạn nhấn Chỉnh sửa và đa lựa chọn để xóa dễ dàng, tùy chọn xóa danh bạ trên iPhone được ẩn trong mỗi thẻ thông tin của Liên hệ. Nhưng một khi bạn biết cách xóa nó, thật dễ dàng. Đây là cách xóa một số liên lạc trên iPhone.

Bạn cũng có thể thích: Cách hợp nhất danh bạ

  • Mở ứng dụng Danh bạ hoặc Điện thoại. Nếu bạn mở ứng dụng Điện thoại, hãy điều hướng đến Danh bạ.

  • Từ danh sách, chọn Liên hệ bạn muốn xóa.

  • Chạm vào nó để xem thẻ thông tin của Liên hệ đó.

  • Chạm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải.

  • Cuộn xuống tận cùng và chạm vào Xóa Liên hệ.

  • Xác nhận Xóa Liên hệ.

Thats tất cả để có nó! Xóa danh bạ trên iPhone không đơn giản như xóa thông tin trong các ứng dụng khác, tuy nhiên nó vẫn thực hiện công việc.