Cách thêm bảng vào ghi chú với iOS 11 trên iPhone

Với mỗi iOS mới, Apple cải thiện ứng dụng Ghi chú vừa đủ một lần. Bây giờ, nó là một ứng dụng ghi chú chân thực với nhiều tính năng. Với iOS 11, danh sách các tính năng sẽ tăng lên với khả năng thêm bảng vào ghi chú ngay bây giờ. Tạo một bảng trong ứng dụng Ghi chú có thể hữu ích để tạo các mục khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một khoản để kiểm đếm chi phí dễ dàng. Dưới đây là cách thêm bảng vào Ghi chú với iOS 11 trên iPhone.

iCloud trên iPhone

Cách thêm bảng vào ghi chú với iOS 11

  • Mở ứng dụng Ghi chú.
  • Tạo một ghi chú mới hoặc mở một ghi chú hiện có.
  • Nếu không ở chế độ chỉnh sửa, chạm vào màn hình để chỉnh sửa ghi chú.
  • Phía trên bàn phím của bạn, sẽ có một hàng biểu tượng. Biểu tượng đầu tiên bên trái trông giống như một cái bàn nhỏ. Chạm vào nó.
  • Nhấn vào trong một ô của bảng để thêm văn bản.

  • Ở trên cùng và bên trái của bảng là hai biểu tượng nhỏ với ba dấu chấm. Nhấn vào biểu tượng trên cùng để thêm hoặc xóa một cột. Nhấn vào biểu tượng bên trái để thêm hoặc xóa một hàng.
  • Khi bạn có văn bản trong một ô của bảng, chạm vào các biểu tượng ở trên cùng và dưới cùng cũng sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn kiểu dáng cũng như khả năng cắt hoặc sao chép văn bản.