Cách 3D Touch Bảng liên kết nội dung trong iBooks để xem trước trang đó

Kindle của Amazon có thể vẫn giữ độc quyền về sách điện tử, nhưng Apple đang cố gắng bắt kịp. Ứng dụng iBooks đã thấy những cải tiến nhất quán. Một lợi thế lớn của nó so với Kindle là khả năng mua một cuốn sách trong iBooks và ngay lập tức bắt đầu đọc nó. Một tính năng tuyệt vời khác là khả năng xem trước các chương từ Mục lục với iPhone có 3D Touch. Đây là cách để làm điều đó.

  • Mở iBooks.

  • Chọn một cuốn sách bạn muốn đọc hoặc xem trước các chương của.

  • Để xem Mục lục, hãy nhấn vào biểu tượng ở góc trên, bên trái.

  • Từ đây, bạn có thể xem Mục lục.

  • Để xem trước một chương, hãy kích hoạt 3D Touch bằng cách nhấn mạnh vào chương bạn muốn xem trước. Hoàn thành báo chí để mở chương.

Điều này rất tiện dụng nếu bạn muốn xem trước trang đầu tiên của chương hoặc nhanh chóng bỏ qua các chương khác trong một cuốn sách. Thật không may, mẹo này chỉ hoạt động nếu bạn có iPhone có 3D Touch, hiện là iPhone 6s và iPhone 6s Plus.